Vem är Fadern?

Enligt Jesaja 9:6-7, gör Herren Sebaot Jesus Kristus till ”evig Fader”.

Jesaja 9:6 För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. 9:7 Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. (sfb 2015)

Så Jesus Kristus är den vi ber till i kyrkan när vi ber; evige himmelske barmhärtige allsmäktige Fader. Vad kännetecknar en Fader? Jo, han har barn. Vem är då Jesu barn? Det står i Uppenbarelseboken 12:1-18.

Upp 12:1 Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar. 3 Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. 4 Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. 5 Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. 6 Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen tvåhundrasextio dagar.
Mikael och draken
7 Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. 9 Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.” 13 När draken såg att han var nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött Sonen. 14 Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid. 15 Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att svepa bort henne med floden. 16 Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. 18 Och han stod på sanden vid havet.(sfb 2015)

Där är kvinnan klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud mor till Jesu barn. Och den korsfäste Jesus är fader är också fader till det jesubarn som ännu inte blivit korsfäst. Så en ätteföljd skönjes. Den Gud som är, var och kommer att vara (i den rangordningen.). Vilka är komna av Herren Sebaot. För Herren Sebaot skapar allt genom Jesus Kristus. Kvinnan är alltså mor till Jesus, men hon är också Jesus fru och syster och också dotter. Beroende i vilket förhållande man ser på det.
I johannesevangeliet 14:8-11 talar Jesus både om Herren Sebaot och den Fader som var före honom

Johannesevangeliet 14:8 Filippus sade: ”Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss.” 9 Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. (sfb 2015)

Lärjungar ville sitta bredvid Jesu i himlen, men borde inte Jesu fru och kanske son sitta där?

Markusevangeliet 10:35 Då kom Jakob och Johannes, Sebedeus söner, fram till Jesus och sade: ”Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om.” 36 Han sade till dem: ”Vad vill ni att jag ska göra för er?” 37 De svarade: ”Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andre på din vänstra.”
38 Jesus sade till dem: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med?” 39 De svarade: ”Det kan vi.” Jesus sade till dem: ”Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. 40 Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för.”(sfb 2015)

Därmed har den oskapade Guden ”Herren Sebaot” distanserat sig skapelsen och vi kan inte säga vad och vem han är, mer än det han själv säger.

”Detta är jag, lyssna till honom.”

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ge era liv till Jesus

Jag säger er, det bästa rådet man kan ge en människa är: ”Ge era liv till Jesus Kristus. Ni kommer aldrig att ångra er.” Om ni ger era liv till Jesus, så kommer ni att veta hur man gör världen bättre. Men världen kommer inte att låta er göra världen bättre. Utan Jesus kommer att hämta er till sig. Och då kommer världen att rasa samman. Och de som hindrade er att göra världen bättre kommer att förfölja alla för att få dem att foga sig. Och folk som ville att de som gett sig till Jesus skulle göra världen bättre, vi kan kalla dem heliga, kommer att förföljas och halshuggas och dödas av världens barn. Ända tills det bara är kvar de som fogar sig och tar emot märket. Världens invånare kommer att utrota många djurslag och det kommer att bli en atomvinter över världen. Och då kommer Jesus ner med de som gett sig till Kristus Jesus vår Herre och upprättar fridsriket och hämnas på de som världens invånare dödat.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vem är Jesu mor

Jesu familj
Matt 12:46 Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. 47 Någon sade till honom: ”Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig.” 48 Han svarade: ”Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” 49 Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: ”Här är min mor och mina bröder. 50 Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.”

Jesu familj
Mark 3:31 Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. 32 Folket som satt omkring honom sade: ”Se! Din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig.” 33 Han svarade: ”Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” 34 Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Här är min mor och mina bröder. 35 Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”

I dessa texter så visar Jesus vem som är hans familj. Den visar på att den som gör Guds vilja är hans bror syster och mor. Det betyder att fler kvinnor än jungfru Maria är hans mor. Jesu mor är sålunda en titel kvinnor kan få. Det har inte katolska kyrkan tänkt på??

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Sanningen om lögnen

Satan och Antikrist försöker göra Fadern och Sonen till lögnare. Det är därför Satan och Antikrist inte kan säga sanningen. Gud låter dem få det de ger andra. Det är lagen och profeterna.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Är Gud ond?

Eftersom Gud skapar allt, så skapar Gud ondska. Alltså är Gud ond?

Finns kyla? Nej, kyla är bara avsaknaden av värme.
Finns mörker? Nej, mörker är bara avsaknaden av ljus.

Finns alltså ondska? Nej, ondska är bara avsaknaden av Godhet(Gud).

(Ondska är bara kyla och mörker.)

(Utläggning av Albert Einstein vid fråga av lärare? Osäkert om det kommer från Einstein.)

Gud har inte skapat ondska. Ondska är bara resultatet av utebliven godhet, liksom mörker är resultatet av uteblivet ljus och kyla är resultatet av utebliven värme.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Om beskydd från alkoholism och missbruk

Om ni tror att Fadern vill hjälpa er att inte fastna i spriten och drogerna, så kan ni be följande:

Vår Fader,
Du som är i himmelen.
Helgat vare ditt namn.
Tillkomme ditt Rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen,
så också på jorden.
Ge oss det bröd vi behöver för dagen.
Och förlåt oss våra skulder,
som vi förlåter de som står i skuld till oss.
Och inled oss inte i alkoholism och missbruk,
utan fräls oss från spriten och drogerna.

I Jesu Kristi namn,

Amen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Jesu lärdom

Jesus har lärt mig att lägga min död i Guds händer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar