Ge era liv till Jesus

Jag säger er, det bästa rådet man kan ge en människa är: ”Ge era liv till Jesus Kristus. Ni kommer aldrig att ångra er.” Om ni ger era liv till Jesus, så kommer ni att veta hur man gör världen bättre. Men världen kommer inte att låta er göra världen bättre. Utan Jesus kommer att hämta er till sig. Och då kommer världen att rasa samman. Och de som hindrade er att göra världen bättre kommer att förfölja alla för att få dem att foga sig. Och folk som ville att de som gett sig till Jesus skulle göra världen bättre, vi kan kalla dem heliga, kommer att förföljas och halshuggas och dödas av världens barn. Ända tills det bara är kvar de som fogar sig och tar emot märket. Världens invånare kommer att utrota många djurslag och det kommer att bli en atomvinter över världen. Och då kommer Jesus ner med de som gett sig till Kristus Jesus vår Herre och upprättar fridsriket och hämnas på de som världens invånare dödat.

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vem är Jesu mor

Jesu familj
Matt 12:46 Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. 47 Någon sade till honom: ”Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig.” 48 Han svarade: ”Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” 49 Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: ”Här är min mor och mina bröder. 50 Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.”

Jesu familj
Mark 3:31 Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. 32 Folket som satt omkring honom sade: ”Se! Din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig.” 33 Han svarade: ”Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” 34 Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Här är min mor och mina bröder. 35 Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”

I dessa texter så visar Jesus vem som är hans familj. Den visar på att den som gör Guds vilja är hans bror syster och mor. Det betyder att fler kvinnor än jungfru Maria är hans mor. Jesu mor är sålunda en titel kvinnor kan få. Det har inte katolska kyrkan tänkt på??

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Sanningen om lögnen

Satan och Antikrist försöker göra Fadern och Sonen till lögnare. Det är därför Satan och Antikrist inte kan säga sanningen. Gud låter dem få det de ger andra. Det är lagen och profeterna.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Är Gud ond?

Eftersom Gud skapar allt, så skapar Gud ondska. Alltså är Gud ond?

Finns kyla? Nej, kyla är bara avsaknaden av värme.
Finns mörker? Nej, mörker är bara avsaknaden av ljus.

Finns alltså ondska? Nej, ondska är bara avsaknaden av Godhet(Gud).

(Ondska är bara kyla och mörker.)

(Utläggning av Albert Einstein vid fråga av lärare? Osäkert om det kommer från Einstein.)

Gud har inte skapat ondska. Ondska är bara resultatet av utebliven godhet, liksom mörker är resultatet av uteblivet ljus och kyla är resultatet av utebliven värme.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Om beskydd från alkoholism och missbruk

Om ni tror att Fadern vill hjälpa er att inte fastna i spriten och drogerna, så kan ni be följande:

Vår Fader,
Du som är i himmelen.
Helgat vare ditt namn.
Tillkomme ditt Rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen,
så också på jorden.
Ge oss det bröd vi behöver för dagen.
Och förlåt oss våra skulder,
som vi förlåter de som står i skuld till oss.
Och inled oss inte i alkoholism och missbruk,
utan fräls oss från spriten och drogerna.

I Jesu Kristi namn,

Amen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Jesu lärdom

Jesus har lärt mig att lägga min död i Guds händer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skyldigheter

Vi är alla skyldiga att tillsammans värna om allas vår existens och vår födelseplats jorden med all dess mångfald av liv. Vi är alla skyldiga att värna om varandras väl och ve.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar