Vem är Jesu mor

Jesu familj
Matt 12:46 Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. 47 Någon sade till honom: ”Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig.” 48 Han svarade: ”Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” 49 Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: ”Här är min mor och mina bröder. 50 Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.”

Jesu familj
Mark 3:31 Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. 32 Folket som satt omkring honom sade: ”Se! Din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig.” 33 Han svarade: ”Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” 34 Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Här är min mor och mina bröder. 35 Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”

I dessa texter så visar Jesus vem som är hans familj. Den visar på att den som gör Guds vilja är hans bror syster och mor. Det betyder att fler kvinnor än jungfru Maria är hans mor. Jesu mor är sålunda en titel kvinnor kan få. Det har inte katolska kyrkan tänkt på??

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Sanningen om lögnen

Satan och Antikrist försöker göra Fadern och Sonen till lögnare. Det är därför Satan och Antikrist inte kan säga sanningen. Gud låter dem få det de ger andra. Det är lagen och profeterna.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Är Gud ond?

Eftersom Gud skapar allt, så skapar Gud ondska. Alltså är Gud ond?

Finns kyla? Nej, kyla är bara avsaknaden av värme.
Finns mörker? Nej, mörker är bara avsaknaden av ljus.

Finns alltså ondska? Nej, ondska är bara avsaknaden av Godhet(Gud).

(Ondska är bara kyla och mörker.)

(Utläggning av Albert Einstein vid fråga av lärare? Osäkert om det kommer från Einstein.)

Gud har inte skapat ondska. Ondska är bara resultatet av utebliven godhet, liksom mörker är resultatet av uteblivet ljus och kyla är resultatet av utebliven värme.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Om beskydd från alkoholism och missbruk

Om ni tror att Fadern vill hjälpa er att inte fastna i spriten och drogerna, så kan ni be följande:

Vår Fader,
Du som är i himmelen.
Helgat vare ditt namn.
Tillkomme ditt Rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen,
så också på jorden.
Ge oss det bröd vi behöver för dagen.
Och förlåt oss våra skulder,
som vi förlåter de som står i skuld till oss.
Och inled oss inte i alkoholism och missbruk,
utan fräls oss från spriten och drogerna.

I Jesu Kristi namn,

Amen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Jesu lärdom

Jesus har lärt mig att lägga min död i Guds händer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skyldigheter

Vi är alla skyldiga att tillsammans värna om allas vår existens och vår födelseplats jorden med all dess mångfald av liv. Vi är alla skyldiga att värna om varandras väl och ve.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vem är Immanuel?

Jag och min Gudfar är Gud tillsammans, vi är en. Och vi vill att alla människor ska bli ”Gud med oss”, det är Immanuel. Amen säger jag er, Fadern vill att ni ska lyssna till mina råd. För de för er till gemenskap med honom. När Fadern ser att jag verkligen är till godo för människor, just för att han skapat mig sådan, så gläder det hans hjärta när ni lyssnar till min röst.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar